Hijri Calendar by Alhabib
Beranda / Kajian / Aqidah & Pemikiran

Aqidah & Pemikiran

Semua Kelebihanmu dari Allah, Selalu!

Alih bahasa: Muthahhir Arif Jika anak kita shaleh, akhlaknya baik, lagi berprestasi .. itu bukan karena kita adalah ayah terbaik yang tiada duanya .. Tetapi itu berkat hidayah dari Allah untuknya, dan kasih sayang-Nya untuk kita dan anak kita! Jika istri kita begitu sayang pada kita, membahagiakan kita, dan selalu …

Selengkapnya »

Antara Kelalaian dan Kelayakan

Alih bahasa: Muthahhir Arif Wahai saudaraku seiman, termasuk perkara penting adalah membedakan dua perkara di dalam menunaikan ibadah pada Allah SWT, antara; • kelemahan fisik dan kelemahan jiwa saat menunaikan ibadah dan ketaatan • dan kualitas penghayatan akan kepatutan Allah untuk disembah ..! Adapun perihal kelalaian dalam beramal, maka setiap …

Selengkapnya »

Pertarungan dan Penetrasi Ideologi Dalam Al-Quran

Oleh : Abu Kautsar Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran terdiri dari tiga kandungan yaitu tauhid, kabar dan hukum-hukum. Dari tiga kandungan tersebut apabila diteliti semuanya bermuara ke masalah Tauhid. Kabar dalam Al-Quran tentang asma dan sifat Allah ini termasuk dalam tauhid. Sementara kabar yang menceritakan umat-umat terdahulu dengan para nabinya …

Selengkapnya »

Beriman Kepada Ketentuan Allah

Ada empat perkara yang terkandung dalam keimanan kepada Taqdir (ketentuan) Allah: Pertama, Allah ﷻ sungguh telah mengetahui sesuatu yang telah dan akan terjadi, mengetahui segala tingkah laku hamba-hamba-Nya dan mengetahui rizki, ajal (batas usia), amal perbuatan dan semua urusan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah ﷻ. …

Selengkapnya »

Tauhid Yang Pertama, Akhlak Juga Utama

At-Tauhiid Awwalan… (Tauhid yang pertama), begitu sebuah jargon dakwah yang cukup dikenal di kalangan aktifis dakwah. Menggambarkan pentingnya masalah tauhid dijadikan sebagai tema dakwah yang seharusnya pertama kali disampaikan. Banyak dalil yang dapat diajukan untuk menguatkan sikap ini. Sementara itu, di sisi lain, sebagian aktifis dakwah lainnya mengusung jargon ‘Akhlaqul …

Selengkapnya »

Bagaimana Cara Kita Membantu Anak-anak Untuk Mengenal Tuhannya?

Oleh: Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid Alhamdulillah. Hendaknya anak-anak dikenalkan tentang Allah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap mereka. Ajarkan bahwa sesungguhnya Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, ajarkan pula bahwa Dia adalah Pencipta segala sesuatu. Dia adalah pencipta langit dan bumi, manusia, hewan, pohon, sungai dan lainnya. …

Selengkapnya »

Alam Semesta Hanya Punya Satu yang Disembah

Di rangkum dan diterjemahkan oleh: Alan Soffan Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ‘Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. ﴾ QS. Al Anbiyaa:22 ﴿ Seluruh alam semesta, dimana dia diciptakan dan di dikendalikan  menjadi …

Selengkapnya »

Macam-Macam Tauhid (3): Tauhid Uluhiyah

Tauhid Uluhiyah, mengetahui serta mengakui bahwasannya Allah azza wa jalla pemilik hak uluhiyah dan peribadatan atas seluruh makhluk -Nya, dan mengesakan Allah ta’ala dengan ibadah dan mengikhlaskan agama hanya untuk -Nya semata[1]. Dan jenis tauhid ini bisa terleasisasi dengan melakukan peribadatan kepada Allah Shubhanahu wa ta’alla semata tanpa menjadikan sekutu …

Selengkapnya »

Macam-Macam Tauhid (2): Asma wa Shifat

Tauhid Asma wa Shifat adalah Menyakini keesaan Allah ta’ala dengan kesempurnaan mutlak dari semua sisi dengan memberikan sifat-sifat keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan[1]. Dan hal itu dengan cara pengakuan dan menetapkan secara pasti dengan segala yang datang dalam al-Qur’an ataupun sunah Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang nama-nama Allah …

Selengkapnya »

Macam-Macam Tauhid (1): Tauhid Rububiyah

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Shubhanahu wa ta’alla semata, yang tidak ada sekutu bagi -Nya. Dan aku juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan Rasul -Nya. Tauhid di bagi atas 3 macam, Tauhid Rububiyah. Tauhid Asma wa …

Selengkapnya »